Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT Marc Pickee Vastgoed kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Marc Pickee Vastgoed, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Marc Pickee Vastgoed verstrekt. Marc Pickee Vastgoed kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP adres 

WAAROM Marc Pickee Vastgoed GEGEVENS NODIG HEEFT

Marc Pickee Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Marc Pickee Vastgoed uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

HOE LANG Marc Pickee Vastgoed GEGEVENS BEWAART

Marc Pickee Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. DELEN MET ANDEREN

Marc Pickee Vastgoed verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Marc Pickee Vastgoed worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Marc Pickee Vastgoed gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS

Marc Pickee Vastgoed maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Marc Pickee Vastgoed bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Marc Pickee Vastgoed te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Marc Pickee Vastgoed heeft hier geen invloed op.

Marc Pickee Vastgoed heeft Google geen toestemming gegeven om via Marc Pickee Vastgoed verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marc@pickeevastgoed.nl. Marc Pickee Vastgoed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. BEVEILIGEN

Marc Pickee Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Marc Pickee Vastgoed maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Marc Pickee Vastgoed verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Marc Pickee Vastgoed op via marc@pickeevastgoed.nl. www.pickeevastgoed.nl is een website van Marc Pickee Vastgoed. Marc Pickee Vastgoed is als volgt te bereiken:

Postadres: Hovenstraat 62, Landgraaf

Vestigingsadres: Hovenstraat 62, Landgraaf

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14071883

Telefoon: 045 – 531 35 69

E-mailadres: marc@pickeevastgoed.nl